POLITYKA JAKOŚCI ISO

Naszym najważniejszym kryterium jakości firmy TAWO jest zadowolenie Klienta wynikające z terminowej realizacji usług i produkcji mebli laboratoryjnych i blatów ceramicznych  oraz dostaw armatury i wyposażenia laboratoryjnego o uzgodnionych parametrach technicznych, oczekiwanej estetyce i opakowaniu gwarantującym utrzymanie jakości w cenie adekwatnej do jej poziomu.

Wyznaczony cel będzie konsekwentnie realizowany poprzez:

Aktywne uczestnictwo Kierownictwa TAWO w realizacji Polityki Jakości
Zaangażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie jakości wyrobu i usprawnianie Systemu Zarządzania Jakością
Utrzymywanie i wzmacnianie zaufania klientów poprzez wdrażanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością spełniające wymagania normy ISO 9001:2000
Wykonanie usługi i dostarczanie towaru w uzgodnionym terminie
Zapewnienie powtarzalnej usługi i stabilnej jakości wyrobu.

Dla zapewnienia realizacji przyjętej polityki, podniesienia jakości produkowanych wyrobów oraz zwiększenia efektywności  wszystkich procesów wprowadzamy w firmie System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000.

Jednocześnie czynimy odpowiedzialnym Pełnomocnika ds. Jakości za wdrożenie systemu, aktualizację i stałe podnoszenie jego poziomu oraz zobowiązujemy  do przeprowadzenia i udokumentowania szkoleń, mających na celu zapoznanie się z wymaganiami Systemu Jakości oraz przyjętą Polityką Jakości firmy. 

Wszystkich pracowników czynimy odpowiedzialnymi za realizację wyznaczonych celów polityki jakości w zakresie swoich stanowisk pracy oraz wykonywania powierzonych im czynności zgodnie z instrukcjami.

TAWO. Tadeusz Flieger

t.flieger